Isot moottoritieseudun kaavat etenevät

0

Valtatie 1 asemakaavan muutos ja Iso-Iivarintien asemakaava etenevät Paimion kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Molemmat kaavat olivat nähtävillä elo-syyskuussa ja niistä kummastakin jätettiin tuolloin muutamia lausuntoja, johon kaavanlaatija antoi omat vastineet ja kaavaa myös pieniltä osin tarkistettiin. Kaupunginhallituksessa molemmat kaavaehdotukset hyväksyttiin nyt yksimielisesti.
Valtatie 1 asemakaavamuutos luo alueelle kolme korttelia ja viisi tonttia. Yksi kortteleista on liike- ja toimistorakennuksille.
Iso-Iivarintien alueelle kaavassa osoitetaan isoja toimistorakennusten kortteleita. Sinne tulee useita uusia katuja, jotka nimetään Voimatie, Biotie, Energiatie. Rakennusmassat on sijoiteltava teiden suuntaisesti. Yli 4000 kerrosneliön kauppoja ei kummallekaan alueelle saa sijoittua.
Iso-Iivarintien kaavan osalta kaupunki hyväksyi maankäyttösopimuksen tehtäväksi maanomistajien Pertti Huuhkan ja Timo Lehtisen kanssa ja Valtatie 1 kaavamuutoksen osalta Pertti Huuhkan kanssa.