Kiristääkö Sauvo veroja?

0

Sauvon kunnanhallitus käsitteli maanantaisessa 10-tuntiseksi maratoniksi venyneessä kokouksessaan vuoden 2018 talousarviota. Talousarvioehdotuksen mukaan kunnan käyttötalousmenot ovat yhteensä 17 262 096 euroa ja toimintatuotot 1 646 241 euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän 11 550 000 euroa ja valtionosuuksia 4 406 000 euroa.
Kunnanjohtaja Seppo Allén ehdotti kunnanhallituksessa tuloveroprosentin korotusta, mutta hallitus torjui esityksen äänin 6-1. Vain Marko Pekkarinen kannatti korotusta. Päätös tehdään maanantaina valtuustossa. Yleistä ja muitten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttia esitetään korotettavaksi esityksen mukaisesti. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti säilynee ennallaan.
Kunnanjohtaja Seppo Allénin mukaan alkuperäiseen budjettiesitykseen tehtiin pieniä muutoksia lisäämällä esimerkiksi markkinointirahaa ja tarkentamalla palkkarahoja. Muutosten kustannusvaikutus nettona on noin 41 500 euroa. Kunnan tulos on Allénin mukaan 50 000 eurolla positiivinen ja vuosikate noin 420 000 euroa.