Näkymä Jokipuistoon avartuu

0

Metsägroup tekee Jokipuiston kupeessa omistamillaan tonttialueilla harvennusta, mikä avartaa näkymiä muuten siistittyyn Jokipuistoon. Metsäasiantuntija Matias Uleniuksen mukaan kyseessä on siis Paimion entisen sahan tontti ja kyseisen pusikon siivousta on toivottu heiltä pitkään.
Jokipuiston alueen viihtyvyydestä ja sitä kiusanneesta ilkivallasta huolta kantaneita ilahduttaa varmasti myös se, että samalla kun näkymä avartuu, ilkivalta toivon mukaan vähenee.