Kriivarissa saa alkaa hakkuut

0

Turun hallinto-oikeus hylkäsi Kriivarin hakkuita koskeneen valituksen, joten metsähakkuut on lupa aloittaa. Hakkuut keskeytyivät jo ennen kuin niitä ehdittiin aloittaakaan, kun Luonto-liiton Varsinais-Suomen piiri teki toimenpidekieltoaloitteen Ely-keskukselle. Perusteena olivat liito-oravahavainnot. Ely ohjeisti kaupunkia rajoittamaan hakkuita ja ottamaan liito-oravien levähdyspaikat huomioon, mutta se ei pitänyt toimenpidekieltoa tarpeellisena.