Sosiaalipalveluiden asiakasmaksut muuttuvat

0

Sosiaalipalveluiden asiakasmaksut muuttuivat 1.1.2018 alkaen, koska laki ja asetus enimmäismaksuista ovat muuttuneet. Osaksi asiakasmaksut laskevat, osaksi nousevat.
Vuonna 2018 asiakasmaksujen enimmäismäärät laskevat kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti 1,22 prosenttia. Säännöllisen kotihoidon maksujen tulorajat nousevat työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti 0,60 prosenttia.
Paimion sosiaali- ja terveyslautakunta päivitti tämän vuoksi sosiaalipalveluiden asiakasmaksut. Esimerkiksi vanhusten kotihoidon uusi maksu tilapäisestä käynnistä on 12 e/käynti ja lääkärin kotikäynti 18,90 e/käynti. Myös kaikki säännöllisen kotihoidon maksun tulorajat muuttuvat. Kotiin kuljetetun aterian uusi hinta on 7,50 e. Omaishoitajan lakimääräisen vapaan ajalta perittävä uusi hoitopäivämaksu asumispalveluyksikössä on 11,40 e.
Niin ikään lapsiperheiden kotipalvelun tulorajat muuttuvat.