Sauvo ei liity Hinku-kuntiin

0

Varsinais-Suomen liitto, Satakuntaliitto, maakuntien Hinku-kunnat, Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen Ely-keskus julkaisivat viime keväänä Hinku-haasteen eli hiilineutraalit kunnat -haasteen aktivoidakseen maakuntien kunnat ja toimijat sitoutumaan ja tavoittelemaan hiilineutraaliutta omissa konkreettisissa toiminnoissaan.
Varsinais-Suomen kunnille on lähetetty asiasta lausuntopyyntö. Sauvon tekninen ja ympäristölautakunta katsoo, että Sauvon kunta suhtautuu sinänsä myönteisesti Hinku-kuntien tavoitteeseen, mutta kriteeristöön sitoutuminen voi nykyisillä määritelmillä olla haasteellista, joten Hinku-kunnaksi liittyminen ei tällä hetkellä ole ajankohtaista. Sauvon kunta aikoo silti omaehtoisesti edistää tavoitteeseen pyrkimistä.
Sauvon kunta laatii oman ilmasto- ja energiastrategiansa mahdollisesti 2020-luvulla. Vuosittaista hiilitaselaskelmaa kunnan alueelta ei ole tehty, eikä kunta ole mukana energiatehokkuussopimuksissa. Kunnalla ei toistaiseksi ole lähiajan suunnitelmissa hankkia omiin toimintoihinsa ja kiinteistöihin uusiutuvaa sähköenergiaa.