Tuki voi vaatia omaakin rahaa

0

Paimion sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan myöntämien tukien säännöt on päivitetty. Tukisäännöstöä on yhtenäistetty vastaamaan käytäntöä. Uudet säännöt astuivat voimaan heti.
Suurimmat muutokset on tehty kohdennettujen tukien osalta. Niihin on nyt määritelty, että tukimäärä voi olla korkeintaan 70 % hankkeen kokonaiskuluista, eli omavastuuosuus on 30 %. Lisäksi kohdennettujen ja soveltavan liikunnan tukien maksatusta varten tulee jatkossa toimittaa raportti hankkeen toteutumasta.