Kirkkohallitus hylkäämässä kaikki Turun-Kaarinan seurakuntayhtymän liitokset?

0

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä pitkään valmisteltu seurakuntarakenteen muutos saattaa peruuntua kokonaan. Ensi tiistaina kokoontuvan kirkkohallituksen esityslistan pohjaehdotus on, että kaikki esitetyt seurakuntien liitokset Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä hylätään. Näyttää siltä, että kirkkohallitus on kuullut paikallisten seurakuntien vastustusta herkemmällä korvalla kuin Turun Tuomiokapituli, ja on käyttämässä sille lain säätämää harkintavaltaa.
Näin ollen Piikkiön seurakuntaa ei liitettäisi Kaarinan seurakuntaan, eikä Paattisten seurakuntaa Maarian seurakuntaan. Martinseurakunnan ja Mikaelinseurakunnan yhdistyminen uudeksi seurakunnaksi jäisi toteutumatta, samoin Henrikinseurakunnan ja Katariinanseurakunnan liitos. Päätös asiassa tehdään ensi tiistaina, jolloin mm. liitosta vastustaneet Piikkiön seurakunnan aktiivit ovat aikeissa tuoda näkemystään julki kirkkohallituksen kokouksen edellä paikan päällä Helsingissä.
Kirkkohallituksen esityslistan pohjaehdotuksessa todetaan, että seurakuntien koolla ja taloudella ei rakenneuudistusta voida perustella, varsinkin kun seurakuntien väliset kokoerot eivät liitoksilla tasaantuisi. Merkittävämpää on esimerkiksi se, miten toimintaa johdetaan ja miten työt on organisoitu. Seurakuntien liitokset eivät ole välttämätön tai automaattinen ratkaisu johtamis- ja yhteistyöongelmiin. Yhtymärakenteessa resurssien jakoon voidaan nytkin puuttua.
Seurakuntaliitoksia ei voi perustella taloudella, joka on kohentunut mm. veroprosentin korotuksen myötä, eikä myöskään jäsenmäärän lasku ole ollut poikkeuksellisen suurta. Seurakuntien omassa toiminnassa ja hallinnossa ei esitetyn selvityksen perusteella ole myöskään sellaisia merkittäviä puutteita, laiminlyöntejä tai muita painavia perusteita, joihin olisi tarkoituksenmukaista puuttua seurakuntaliitosten kautta.
Päätösesityksen perusteluissa myös todetaan, että kirkkohallituksen pohjaesityksessä on kunnioitettu liitettäväksi ehdotettujen seurakuntien lausunnoissaan esittämiä kannanottoja. Vaikka pitkään selviteltiin, ei seurakuntayhtymässä pystytty synnyttämään liitoksista yhtenäistä käsitystä. Vastalauseita liitosesitykset ovat poikineet alusta asti ja enenevästi asian edetessä.

Piikkiön seurakunnan kanta liitokseen on koko ajan ollut kielteinen. Näyttää siltä, että tehty vaikutustyö on tuottamassa tulosta.