Sauvossa puretaan lastensuojelun ruuhkatöitä apuvoimin

0

Sauvon sosiaalitoimistossa lastensuojelun ja lapsiperheiden palveluissa asiakasmäärä kasvoi tuntuvasti viime syksynä. Kun koko vuonna tuli yhteensä 39 lastensuojeluilmoitusta, niin niistä 31 tuli syys-joulukuussa, ja asioiden käsittely ruuhkautui ja lastensuojelulain mukainen käsittelyaika ylittyi.
Vaikka ilmoitusten määrä kasvoi rajusti, tilanteessa ei sosiaalijohtaja Leena Pesun mukaan ole mitään hälyttävää.
– Tilanne saattaa aika-ajoin näyttäytyä tällaisena ja osin lastensuojeluilmoitukset saattavat koskea samojakin perheitä ja lapsia. Ehkä joistain tapauksista tulee mieleen, että näihin pitäisi päästä kiinni mahdollisimman aikaisin, jotta heidät saadaan palvelujen piiriin. Toki osa ilmoituksista ei välttämättä johda mihinkään, hän muotoilee.
Sosiaalilautakunta esittää nyt kunnanhallitukselle, että syntynyttä käsittelyruuhkaa purkamaan palkataan puolen vuoden määräaikainen sosiaaliohjaaja, jonka toimenkuvaan kuuluu mm. sosiaaliohjaus, palveluohjaus, lastensuojeluasioita ja lastensuojelun perhetyö.