Tekninen johtaja kannattaa sukkakoulua Sauvoon

0

Sauvossa on painiskeltu jo pitkään kiinteistöratkaisujen kanssa, kun koulun, päiväkodin ja kunnanviraston tulevaisuus on puhuttanut kuntalaisia ja päättäjiä. Koulukeskuksen suunnittelu- ja rakennustoimikunta on käsitellyt nyt kolmea eri vaihtoehtoa koulun tulevaisuutta ajatellen. Yksi vaihtoehdoista on vanhan alakoulurakennuksen täydellinen peruskorjaus. Toinen vaihtoehto on vanhan koulurakennuksen purkaminen ja uudisrakennusosan rakentaminen. Kolmantena vaihtoehtona on vanhan koulurakennuksen osittainen purkaminen ja käyttöön jäävän osan täydellinen peruskorjaus.
– Parhaalta kuulostaa, että liikuntasalin rakennus korjattaisiin ja koulujen välille tehtäisiin yhdysosa. Näin yksi liikuntasali jäisi kuntalaisten käyttöön. Jos tehdään uudisrakennus, häviää liikuntasali kokonaan, ja se on haitta kuntalaisten kannalta, Sauvon uusi tekninen johtaja Taisto Nuutinen kertoo.
Hän itse  kannattaa koulujen välistä yhdysosaa.
– Kyseessä olisi niin sanottu sukkakoulu, jossa kengät jätetään aulaan. Siivouskuluissa säästettäisiin ja samalla koulun huonokuntoinen osa purettaisiin pois.
Koulun peruskorjaus olisi rahallisesta näkökulmasta hieman muita vaihtoehtoja edullisempi.
– Hinnassa ei ole kuitenkaan huomioitu koulun toiminnan modernisointia 50-luvulta 2020-luvulle. Kahden erillisen rakennuksen säilyminen ei myöskään olisi toiminnan kannalta niin hyvä vaihtoehto.
Koulun tulevaisuus on Nuutisen mukaan luottamushenkilöiden käsissä. Asiaa nimittäin käsitellään 19.3. olevassa kunnanhallituksen kokouksessa.
– Toivon linjausta siitä, voidaanko suunnittelua jatkaa tältä pohjalta. Asioita on tähän asti tarkasteltu hyvässä yhteisymmärryksessä rehtorin ja opettajien edustajan kanssa.
Jos kaikki kouluasiassa etenisi ilman viivästyksiä, olisivat koulun peruskorjaus ja uudisosa valmiit kesällä 2020.

Lue lisää 16.3.2018 lehdestä