Jokipuistosta tontti kaupungille?

0

Metsä Board Oyj on tarjonnut Paimion kaupungille Jokipuiston alueen vielä rakentamattomia maita. Kaikki rakennusmaat ovat yhdellä kiinteistöllä, jonka pinta-ala on noin 2,4 hehtaaria.
Paimion kaupunginhallitus käsittelee asiaa huomenna keskiviikkona. Alustava esitys on, että kaupunki ostaa maat 100 000 eurolla. Hinnassa on otettu huomioon alueen nykytilanne, kunnostukset sekä mahdolliset tulevaisuuden kunnostamistarpeet.
Jokipuisto on entistä saha-aluetta. Aluetta puhdistettiin 2000-luvun alussa. Maanomistaja laaditutti alueelle terveysriskien arvioinnin 2012 ja siitä on ELY-keskuksen lausunto vuodelta 2013.