Nuoruus on etsimisen aikaa

0

Laajan kouluterveyskyselyn tulokset kertovat, että Paimion ja Sauvon yläkouluissa voidaan ihan hyvin, mutta paremminkin voisi mennä. Lisäksi vain noin neljällä nuorella kymmenestä on hyvä keskusteluyhteys vanhempiensa kanssa.
Keskusteluyhteyden suhteen ei välttämättä tarvitse olla kovin huolissaan. Paimiosalissa tiistai-iltana luennoinut kannustavan vuorovaikutuksen ICDP-kouluttaja Saija Westerlund-Cook muistutti, että nuoruuteen kuuluu vahva sosiaalisuus oman ikäisten seurassa, mutta samalla tietynlainen eristäytyminen aikuisista.
– Lisäksi nuoren tyypillisiä ominaisuuksia ovat tunteikkuus, ideoiva luovuus ja elämyshakuisuus. Viimeksi mainittuun sisältyy kokeilua ja myös riskien ottamista, Westerlund-Cook totesi.
Vaikka riskinotto ei läheskään kaikissa tilanteissa ole viisasta, ei nuoruus Westerlund-Cookin mukaan ole kuitenkaan typeryyden, vaan etsimisen aikaa.
– Se on jatkuvaa itsensä peilaamista muuhun maailmaan nähden. Uudenlaisten olemassa olemisen tapojen etsimistä ja löytämistä.
Joskus etsijä astuu väkisinkin harhaan.
– Silloin nuori tuottaa usein myös itselleen pettymyksen ja tarvitsee kipeästi vanhempiensa tukea.
– Ole läsnäoleva ja läheinen. Rohkaise, arvosta ja vahvista nuorta. Samalla opetat häntä kohtaamaan vaikeuksia ja pääsemään niistä yli, neuvoo Westerlund-Cook.

Lue lisää 27.4.2018 lehdestä

Kouluterveyskyselyn tuloksista laajemmin perjantain lehdessä. Aihekuva Vistan koululta.