EU:n tietosuoja-asetus voimaan huomenna

0

EU:n uudistuneet tietosuojasäännöt astuvat voimaan huomenna perjantaina 25.5.2018. Asetus (EU 679/2016) tuo tullessaan uusia sääntöjä ja velvoitteita, joiden avulla henkilötietojen suojaa ja samalla yksityisyyttä vahvistetaan. Asetuksessa on vaatimuksia mm. henkilö- ja yhteystietojen käsittelylle, keräämiselle, minimoinnille, täsmällisyydelle sekä tiedon elinkaaren hallinnalle.

Suomessa tulee kesäkuussa voimaan asetukseen liittyvä tietosuojalaki, joka täydentää EU:n asetusta.

Tietosuojauudistusten tarkoituksena on muun muassa parantaa ihmisten luottamusta verkossa tarjottaviin palveluihin ja pohjustaa digitaalisia liiketoimintoja. Tietosuojaa koskevaa kokonaisuusuudistusta pidetään tarpeellisena, koska henkilötietoja kerätään yhä enemmän teknologisen kehityksen sekä globalisoitumisen myötä, ja moni on ollut huolissaan siitä, mihin yritykset käyttävät heistä kerättyjä tietoja.

EU:n uudessa tietosuoja-asetuksessa halutaan suojella erityisesti lapsia. Tästä syystä EU-tasolla lapsen ikärajaksi määrättiin 16 vuotta, mutta Suomessa lapsiksi määritellään tietosuojamielessä vain alle 13-vuotiaat, joilla pitää olla vanhempien suostumus esimerkiksi sosiaalisen median ja muiden henkilötietojen antamista edellyttävien palvelujen käyttämiseen. Näin päätettiin, koska internetiä pidetään nuorille niin merkittävänä. Vanhempien suostumuksen tarkistaminen on aina rekisterinpitäjän vastuulla.