Kylläpäs Paimio vastasi Ylelle, mutta kysymykset oli väärin asetettu

0

Yle julkaisi alkuviikolla tekemänsä selvityksen, jossa pystyy vertailemaan, miten erilaiset lähtökohdat lapset saavat koulutielle asuinpaikan perusteella. Yle keräsi lähes jokaisesta Suomen kunnasta tiedot koulujen res ursseista usealla mittarilla ja vertaili mm. opetuksen määrärahoja, opettajien määrää ja kelpoisuutta, ryhmäkokoja, oppituntien määrää ja valinnaisten aineiden saatavuutta.Tulosten mukaan Sauvo panostaa perusopetukseen vähemmän kuin muut maaseutumaiset kunnat. Sen sijaan Kaarina ja Paimio eivät Ylen mukaan vastanneet kyselyyn tarpeeksi kattavasti, joten niiden tähditystä ei voitu laskea.

Paimio vastasi kyselyyn sivistysjohtaja Jyrki Lumiaisen mukaan kyllä, mutta vain osaan kysymyksistä, koska aikaa vastaamiseen oli liian vähän ja osa kysymyksistä sellaisia, että kummastutti miten vastauksista voi saada yhteismitallisia.

Sittemmin Paimion vastauksetkin ovat tulleet näkyviin Ylen “koulukoneeseen”, mutta arvio ei sivistysjohtajan mukaan ole pätevä. Lue kommentit lehdestä 18.5.2018