Poliisi valvoo päättäreiden aikaan

0

Lounais-Suomen poliisilaitos valvoo koulujen päättymisen juhlintaa viikonloppuna 1.– 3.6.2018. Valvonnassa puututaan nuorten päihteiden käyttöön sekä siihen liittyviin häiriöihin. Erityisesti valvontaa suunnataan alaikäisten luvattomaan alkoholin nauttimiseen ja hallussapitoon, alkoholista aiheutuviin häiriöihin yleisillä paikoilla ja huumeiden kenttävalvontaan. Valvontaa kohdennetaan alueille, joihin nuoret kokoontuvat juhlistamaan koulujen loppumista.
Valvontaa tehdään sekä näkyvästi että siviilipartioiden voimin. Liikennevalvonnassa keskitytään rattijuopumusvalvontaan ja erityisesti mopoihin.
Päävastuu alaikäisistä on heidän huoltajillaan. Mikäli poliisi tapaa alaikäisen päihtyneenä tai hän jää kiinni jostain muusta rikkeestä, kuten esimerkiksi alkoholin hallussapidosta, niin poliisilla on velvollisuus ilmoittaa asiasta vanhemmille ja laatia lastensuojeluilmoitus sosiaaliviranomaisille. Vanhempien kannattaakin sopia lastensa kanssa juhlimisen pelisäännöistä ikävien yhteydenottojen välttämiseksi.