Sänkipeltoa paloi

0

Paimiossa Lumisojantiellä paloi 1,5, hehtaaria sänkipeltoa perjantaina iltapäivällä. Tuli karkasi olkienpolton yhteydessä. Paikalle hälytettiin paikallisten sammutusyksiköiden lisäksi myös apuvoimia kauempaa. Tuli saatiin rajattua nopeasti, mutta lienee syytä muistuttaa, että maasto on jo todella kuivaa, eikä kulotus tai roskienpoltto suotavaa.