TS: Oikeus hylkäsi Paimion tuulivoimaloiden valitukset – rakennusluvat kunnossa

0

Turun hallinto-oikeus on hylännyt tai jättänyt tutkimatta Huso-Pöylän tuulivoimaloiden rakennuslupia koskevat valitukset, kertoo Turun Sanomat. CPC Finland aikoo rakentaa Salon ja Paimion rajalla sijaitsevalle alueelle kahdeksan tuulivoimalaa.

Joukko alueen lähiasukkaita valitti vuonna 2016 myönnetyistä rakennusluvista. Valituksissa tuulivoimaloiden katsottiin aiheuttavan asumiselle ja terveydelle kohtuutonta haittaa sekä romahduttavan kiinteistöjen arvon. Valituksissa kyseenalaistettiin rakennuslupien perusteena olevan kaavoituksen sisältövaatimukset sekä rakennuslupamenettelyn lainmukaisuus muun muassa selvitysten ja asukkaiden kuulemisen osalta.

Kaavan lainmukaisuus on aiemmin ratkaistu Turun hallinto-oikeudessa, kertoo lehti. Hallinto-oikeus ei löytänyt virheitä Paimion ja Salon kaupunkien rakennuslupamenettelystä ja totesi ne lainmukaisiksi viime viikolla antamassaan päätöksessä.

Oikeuden mukaan olennaista on, että voimaloille myönnetyt rakennusluvat ovat linjassa osayleiskaavan kanssa.

Hallinto-oikeuden ratkaisuun on mahdollista hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.