Kriivarin metsää Metsoon?

0

Osa Kriivarin metsästä saatetaan suojella Metso-ohjelman avulla. Tekninen lautakunta käsitteli ehdotusta mutta päätti siirtää vielä asiaa tarkempaa pohdiskelua varten.
Kyseessä on noin viiden hehtaarin alue, joka jätettiin Kriivarin alueen metsähakkuiden yhteydessä hakkuiden ulkopuolelle. Osalle tästä alasta on Ely tehnyt rajauspäätöksen liito-oravaesiintymän takia.