Paimioon halutaan Paimion Kehitys Oy

0

Paimion kaupungin tavoitteena on perustaa elinkeinoelämää edistävän Paimion Kehitys Oy:n. Osakeyhtiö muotona helpottaa toimintaa paikallisten yritysten kanssa.
Osakeyhtiön perustaminen on yksi kärkihankkeista kaupungin talouden näkökulmasta tuoreessa, kaupunginvaltuuston vastikään hyväksymässä kaupungin strategiassa vuosille 2018–2022. Strategia on laadittu paimiolaisin voimin; neuvoa kehitystyöhön kysyttiin kaikilta kaupunkilaisilta, ja vastauksia tuli yli 800. Ehdotuksia sai esittää myös kaupungin henkilöstö, ja materiaalia työstettiin toimialoittain luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyönä.
Strategiaan sisältyy myös Paimiorahaston mahdollinen perustaminen. Jos sellainen osoittautuu selvitysten jälkeen järkeväksi, niin rahaston tehtäväksi tulee kaupungin ja yksityisten pääomien ohjaaminen Paimion kaupungin alueella olevan maan systemaattiseksi jalostamiseksi. Rahasto olisi myös aktiivinen toimija asuintontti-, yritystontti-, vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistusasuntojen tuotannon kasvattamiseksi Paimiossa. Tavoitteena on maan ja kiinteistöjen arvon nousu, valmius vastaanottaa entistä enemmän asukkaita ja parantaa yritysten sijoittumista paikkakunnalle.
Paimiolle on tärkeää myös oman brändin kehittäminen ja systemaattisen markkinointisuunnitelman luominen. Perinteisen mainosmarkkinoinnin lisäksi markkinointi voi olla myös konkreettisia tekoja – esimerkiksi tapahtumia tai uudenlaisia matkailutuotteita –, joiden sivutuotteena kaupunki saa hyvää mainetta.