Paimion tulos painumassa 1,3 miljoonaa alijäämäiseksi

0

Kunnallisverojen tilitysennuste ei lupaa hyvää Paimion kaupungille. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Paimiolle kuluvana vuonna kertyvä kunnallisverojen tilitys tulee olemaan 1,1 miljoonaa euroa alempi huhtikuussa ilmoitettuun ennusteeseen verrattuna.
Ennakoitua pienemmät kunnallisverotulot ovat ongelma myös monelle muulle kunnalle, sillä kuntien verotilitykset vähenevät kuluvana vuonna valtakunnallisesti noin 600 miljoonaa euroa. Verohallinnon mukaan syinä alenemaan ovat muun muassa pienentyneet ansiotulot ja työtulovähennykset sekä julkisen sektorin lomarahaleikkaukset.
Ensi sijassa lomarahaleikkaukset kuitenkin kartuttavat kuntien kassaa.
Paimiossa myös toimintakate tulee olemaan ennakoitua heikompi. Ero oletettuun nähden on 336 000 euroa, josta puolet on toimintatuottojen vähennystä ja puolet toimintakulujen kasvua.
Nämä kesän kuluessa valjenneet seikat painavat Paimion kuluvan vuoden vuosikatteen vajaaseen puoleen miljoonaan euroon, jolloin tilikauden tulos jää alijäämäiseksi peräti 1,3 miljoonaa euroa.

Lue lisää 17.8.2018 lehdestä