Paimiossa ja Sauvossa maakunnan toiseksi paras työllisyysluku – Paimiossa 135 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten

0

Työttömien määrä väheni Paimiossa 135 henkilöllä viime vuoden heinäkuusta. Paimiossa oli heinäkuussa 289 henkilöä ilman töitä, kun vuosi sitten luku oli 424, kertoo Ely-keskuksen laatima Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus.
Paimion työttömyysprosentti oli heinäkuussa 5,6. Myös Sauvon työttömyysprosentti oli heinäkuussa sama, 5,6 prosenttia.

Luku on Varsinais-Suomen toiseksi alhaisin työttömyysprosentti. Vain Laitilassa luku oli parempi, 4,9 prosenttia.
Kesäkuussa työttömiä oli Paimiossa heinäkuuta vähemmän, 254 henkilöä. Heinäkuun aikana työttömien määrä yleensä kasvaa, kun oppilaitoksista valmistuu nuoria työmarkkinoille ja määräaikaisia työsuhteita päättyy.

Työttömyyden lasku jatkuu myös Turussa, jossa työttömyysprosentti oli heinäkuussa 14,2. Työttömien määrä väheni noin 1 600 henkilöllä viime vuoden heinäkuusta.

Varsinais-Suomessa työttömien määrä väheni vuoden takaisesta 13 prosentilla eli samaan tahtiin kuin koko maassa.
Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli heinäkuun lopussa yhteensä 24 600 työtöntä työnhakijaa.
Työttömien osuus työvoimasta oli heinäkuun lopussa Varsinais-Suomessa 10,8 prosenttia. Se on 1,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Varsinais-Suomessa työttömyysaste on sama kuin koko maassa (10,8 prosenttia).

Vuotta aiemmasta työttömyys väheni Varsinais-Suomessa kaikissa seutukunnissa. Näin tapahtui myös nuorten työttömyyden osalta. Ripeimmin työttömien määrä väheni Vakka-Suomessa (–20 prosenttia), kun Loimaan ja Turunmaan seuduilla alenemistahti jäi hitaammaksi (–11 prosenttia). Työttömyys vähenee kaikissa ikäluokissa ja koulutustaustasta riippumatta.
Pitkäaikaistyöttömyyskin vähenee lähes kaikissa kunnissa. Kahdessa vuodessa pitkäaikaistyöttömien määrä on Varsinais-Suomessa vähentynyt 36 prosentilla eli 3 800 henkilöllä, kertoo Ely-keskus.

Työttömien määrä väheni vuotta aiemmasta lähes kaikissa Varsinais-­Suomen kunnissa, mutta kuntien väliset erot ovat isoja. Työttömyysprosentti on korkein Turussa 14,2 prosenttia ja alin Laitilassa 4,9 prosenttia.
Alle 7 prosentin työttömyysaste on Varsinais-Suomessa joka toisessa kunnassa.
Kun maakunnan työttömyyslukuja verrataan koko maan tasoon, työttömyysaste on koko maan lukua alempi 25 varsinaissuomalaisessa kunnassa. Valtakunnallista tasoa korkeampi se on vain Salon ja Turun kaupungeissa.
Nuorten työttömyys väheni vuotta aiemmasta 20 kunnassa.
Heinäkuun aikana pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 10 varsinaissuomalaisessa kunnassa. Vuotta aiemmasta määrä väheni lähes jokaisessa varsinaissuomalaisessa kunnassa.

Heinäkuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla alueen työ- ja elinkeinotoimistossa 4 100 kappaletta eli 30 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kaarinassa avoimia työpaikkoja oli 105, kun vuosi sitten lukumäärä oli 68.
Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut koko maakunnassa 13 100 kappaletta eli 1 300 (11 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin.
Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna heinäkuun aikana 7 500 kappaletta, joista 3 700 oli uusia, heinäkuun aikana avautuneita, työpaikkoja.

Vuotta aiempaan verrattuna työvoiman kysyntä oli heinäkuussa vilkkaampaa useimmilla aloilla. Kysyntä oli vireää erityisesti rakentamisessa. Lisäksi siivouksessa, logistiikka-­alan, sosiaali- ja terveysalan sekä monissa muissa palvelualan ja teollisuuden tehtävissä oli työtä tarjolla enemmän kuin aikoihin.
Elokuun aikana työttömien määrä yleensä kääntyy laskuun. Ely-keskus odottaa, että näin tapahtuu myös Varsinais-Suomessa.

 

Työttömyysprosentit Paimion lähikunnissa heinäkuussa 2018

  • Kaarina 8,1
  • Lieto 6,8
  • Paimio 5,6
  • Parainen 6,4
  • Salo 12,7
  • Turku 14,2
  • Varsinais-Suomi 10,8