Kaarinakin keskeytti Move-testit

0

Kaarina keskeyttää koululaisten Move-mittauksen kuntotestit, kunnes testin turvallisuus ja Espoon tapahtumat on selvitetty perusteellisesti.
Kaarinassa ei ole mittausten yhteydessä ilmennyt ongelmia. Testien keskeyttämisellä halutaan varmistaa oppilaiden turvallisuus.
Testi on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä. Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.