Kemiöntien ylitys jalan vaarallista enää vain eka- ja tokaluokkalaisille

0

Kemiöntien ylitystä Sauvon ”portilla” ei pidetä enää niin vaarallisena, etteivätkö isommat koululaiset voisi kulkea tien yli jalan.
Nykyisin kaikki Kemiöntien länsipuolella asuvat oppilaat kuljetetaan autolla kouluun kunnan kustannuksella koulutien vaarallisuuden vuoksi, riippumatta iästä ja koulumatkan pituudesta. Sivistyslautakunnan näkemyksen mukaan tien ylittäminen olisi turvallista kolmasluokkalaisille ja sitä vanhemmille oppilaille, ja koulukyyditys tien yli kuuluisi tulevaisuudessa siis vain heitä nuoremmille.

Lautakunta lähti tutkimaan asiaa, koska tieolosuhteet paikalla ovat muuttuneet. Karunantien risteyksen länsipuolelle on rakennettu uutta liiketilaa, ja risteyksen turvallisuutta on sen myötä parannettu.
Sauvossa huomattavan suuri osa koululaisista, reilusti yli 60 prosenttia, on koulukuljetuksen piirissä. Luku on jopa valtakunnallisesti poikkeuksellisen korkea.
– Se on väistämätöntä, kun kunta on pinta-alaltaan varsin suuri, ja on vain yksi koulu, sivistysjohtaja Lumiainen sanoo.
Toisaalta Sauvossa moni oppilas kuljetetaan kouluun myös siksi, että Kemiöntien ylitykseen ei ole olemassa turvallista paikkaa, eikä sen varrella ole kevyen liikenteen väylää. Näin ollen koululaisia kuljetetaan autolla esimerkiksi Lautkankareen suunnalta, vaikka koulumatkan pituus ei ylitä laissa säädettyä viittä kilometriä.

Lue lisää 23.10.2018 lehdestä