Lietekuljetukset siirtyvät LSHJ:n kilpailutukseen

0

Useat varsinaissuomalaiset kunnat – muun muassa Paimio, Kaarina ja Sauvo – ovat ilmaisseet Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle halunsa pysyä nykyisessä kiinteistönhaltijan järjestämässä sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmässä. Se on ollut nimenomaan kuntapoliitikkojen tahto. Ympäristöasioista vastaavat viranhaltijat ovat olleet pääsääntöisesti kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kannalla. Viranhaltijoiden näkemys on, että nykyinen järjestelmä toimii heikosti eikä ole riittävän ympäristöystävällinen.
Nyt asiassa on tehty sellainen päätös, että lietekuljetusten järjestäminen siirtyy Turun seudulla kiinteistöjen haltijoilta kuntayhtiölle. Päätöksen teki Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta viime torstain kokouksessaan.
Kuljetusten kilpailuttajataho tulee olemaan kuntien omistama Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH).