Paimiossa perustettu BioGPaimio Oy -niminen yhtiö aikoo toteuttaa Paimion YksYkkösen alueelle biokaasulaitoksen. Maatalouden biomassoja raaka-aineenaan hyödyntävän biokaasulaitoksen rakentaminen alkaa ehkä jo ensi vuoden lopulla. Suunnitteilla on laitos, jonka tuottama energia jalostetaan ajoneuvojen liikennepolttoaineeksi.
BioGPaimio Oy:n perustajia ovat Envor Group Oy, Paimion Kaupunki (Paimion Yrityskehitys Oy) ja Erpe Oy, joka kuuluu sauvolaisen Pertti Huuhkan yritysryppääseen.

E18-moottoritien välittömään läheisyyteen sijoittuva laitos aikoo tarjota paikallisille maanviljelijöille uuden ansaintamahdollisuuden ja 5–10 uutta työpaikkaa.
– Alue, minkä ohi kulkee päivittäin yli 15000 ajoneuvon liikennevirta, on todella hieno paikka toteuttaa liikennekaasun tuotantolaitos, sanoo Paimion kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki.
– Tulevaisuuden haasteena on lisätä kestävästi tuotettujen biopolttoaineiden valmistusta ja jakeluverkkoa, ja siihen haasteeseen laitos vastaa.
Jussinmäki toteaa, että etenkin raskas liikenne tarjoaa laitokselle valtavan potentiaalin.
– Laitos korvaa biokaasulla fossiilisia polttoaineita, joten sillä on merkitystä myös ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta.
Paimio pyrkii hankkeen myötä myös luomaan lisäarvoa uudelle YksYkkösen teollisuusalueelle ja niille alueen yrityksille, jotka pystyvät hyödyntämään kaasua tuotannossaan.
Kaupungin elinkeinojohtaja Mika Ingi kertoo, että biokaasulaitos on jo herättänyt kiinnostusta uusien yritysten sijoittautumisneuvotteluissa.

Lue lisää 16.10. 2018 lehdestä