Sauvon lastensuojelussa ei ole noudatettu määräaikoja- Aluehallintovirastolta moitteita

0

Aluehallintovirasto on tehnyt Sauvon sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvityspyynnön koskien lastensuojelun määräaikojen noudattamatta jättämistä. Aluehallintovirasto pitää määräaikojen ylittymisiä vakavina.
Selvityspyynnöstä käy ilmi, että tarkastelujaksolla puolet palvelutarpeen arviointien aloittamisista ylitti lastensuojelulain mukaisen seitsemän arkipäivän määräajan, ja kaikki arviointien valmistumiset ovat ylittäneet lastensuojelulain mukaisen kolmen kuukauden määräajan.
Selvityspyynnön johdosta annetussa Sauvon kunnan selostuksessa todetaan, että viime vuoden loppupuolella oli poikkeuksellisen paljon lastensuojeluilmoituksia ja että osalle asiakkaista tukitoimenpiteet aloitettiin ennen arvioinnin valmistumista.
Lisäksi todetaan, että toukokuusta 2018 alkaen määräaikoja on pystytty noudattamaan uusien ilmoitusten osalta.
Sauvon kunnan lapsiperhepalveluihin on palkattu toukokuusta 2018 alkaen määräaikainen virkasuhteessa oleva sosiaaliohjaaja, joka toimii sosiaalityöntekijän työparina. Määräaikainen virkasuhde jatkuu vuoden 2018 loppuun.
Viran vakinaistamisesta päätetään Sauvon kunnan vuoden 2019 talousarviokäsittelyn yhteydessä.