Sauvoon perusteilla päiväkodin johtajan virka

0

Sauvon sivistyslautakunta esittää, että Sauvoon perustetaan päiväkodin johtajan virka. Syyskuun alussa voimaan astuneen varhaiskasvatuslain mukaan päiväkodilla tulee olla toiminnasta vastaava johtaja, joka täyttää tietyt kelpoisuusvaatimukset. Nykyään Sauvon päiväkodin vastuuhenkilönä toimii yksi lastentarhanopettajista.