Sauvolla näköpiirissä alijäämäinen talousarvio, ei jää paljon liikkumavaraa

0

Vuoden 2019 talousarvion viilaaminen on parhaillaan käynnissä myös Sauvon kunnassa.
Tänäänmaanantaina Sauvon kunnanhallitus tutustuu ensimmäistä kertaa kunnanjohtajan ja muiden viranhaltijoiden talousarvioesityksiin. Kunnanhallituksen talousarviokokous oli täyden työpäivän mittainen, mutta lopullisen kantansa vuoden 2019 talousarvioon ja seuraavien vuosien taloussuunnitelmaan hallitus muodostaa vasta 19. marraskuuta.
Sauvon ensi vuoden talousarviota leimaa koulukeskuksen rakennusinvestointi, jonka kustannuksiksi arvioidaan vuonna 2019 noin 2,2 miljoonaa euroa ja vuonna 2020 noin 1,8 miljoonaa euroa.
Suurin osa vuoden 2019 koulukeskus-kustannuksista kirjataan talonrakennuksen investointiosaan, mutta 400 000 suuruinen osuus rasittaa kunnan käyttötaloutta. Koulukeskuksen vanhimman osan purkukustannukset ja arvonalentumiseen liittyvä kertapoisto joudutaan kirjaamaan kerralla kuluksi vuonna 2019.

Kunnanjohtaja Seppo Allénin talousarvioehdotuksessa vuoden 2019 toimintakulut ovat runsaat 17,8 miljoonaa euroa ja toimintatuotot lähes 1,8 miljoonaa euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän runsaat 11,8 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia yli 4,5 miljoonaa euroa.

Lue lisää 30.10.2019 lehdestä