Doksa on digitalisaatiossa dynamiittia – ymmärrätkö mistä on kyse?

0

Digitalisaatio on ilmiö, josta kyllä paljon puhutaan, mutta usein hyvin pinnallisella tasolla. Ravintola laittaa varausjärjestelmänsä verkkoon tai kuluttaja vaihtaa paperilaskunsa sähköiseksi. Kokonaiskuva on kuitenkin laajempi, ja vaikuttaa yhteiskuntaamme mahdollisesti ainakin yhtä perustavanlaatuisesti kuin maanviljely tai teollinen vallankumous.
– Ajattelen digitalisaation siten, että se on ikään kuin puu, jossa oksina ja lehtinä ovat esimerkiksi Facebook, alustatalous tai kyberturvallisuus, mutta pelkästään niitä tutkimalla ei kuitenkaan ymmärrä kokonaisuutta. Puulla on myös runko ja juuret, Milla Wirén kertoo.
Sauvon kunnallispolitiikassakin mukana ollut Wirén väitteli tohtoriksi puolitoista viikkoa sitten kansainvälisen liiketoiminnan alalta. Väitöskirja sijoittuu kuitenkin oikeastaan kv-liiketoiminnan, tietojärjestelmätieteen ja tulevaisuudentutkimuksen rajapintaan.
Väitöskirjassaan Milla Wirén erittelee digitalisaation puussa kolme juurta: datafikaation, digitoinnin ja konnektiviteetin.
Datafikaatio tarkoittaa sitä, että asioista, jotka ovat olemassa fyysisesti, tehdään dataa esimerkiksi sensorien avulla. Digitointi puolestaan sitä, että tämä hyvin erilaisista lähteistä hankittu data tehdään yhteneväksi, toisin sanoen nolliksi ja ykkösiksi, jolloin dataa voidaan käyttää teoriassa kaikilla digitaalisilla laitteilla. Kun data niputetaan yhteen samaan verkkoon, puhutaan konnektiviteetista.

Vielä emme ole Wirénin mukaan lähelläkään sitä, miten pitkälle tulemme menemään.
Jo nyt on Wirénin mukaan huomattavissa se, että teknologiasta alkaa tulla näkymätöntä ja itsestäänselvää.
Sosiologi ja filosofi Pierre Bourdieu puhui doksasta eli tiedostamattoman päätöksenteon alueesta.

Digitaalinen infrastruktuuri muuttuu ja rakentuu siis päätöksiemme kautta, olivatpa ne tiedostettuja tai tiedostamattomia.
– Se näkymä, mikä meillä on maailmaan, itseasiassa vain vahvistaa käsityksiämme siitä, millainen ympäröivä maailma on. Sosiaalisessa mediassa törmää esimerkiksi vain sellaisiin asioihin, joista on valmiiksi samaa mieltä.
Lue lisää 30.11.2018 lehdestä