Lieteriita lätsähtää nyt oikeuteen – kunnat eivät halua keskitettyä kuljetusta

0

Kunnissa kytenyt lietekapina kyyditsee lietteet käräjille. Niin Kaarina, Paimio kuin Sauvokin moittivat Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätöstä siirtää haja-asutusalueiden umpi- ja sakokaivolietteen kuljetukset kunnallisen jätehuoltoyhtiön kilpailutettavaksi. Kaarinan kaupunginhallitus päätti maanantaina valittaa lietepäätöksestä oikeuteen, samoin Sauvo, ja keskiviikkona sitten myös Paimio.
Aiemmin kiinteistöjen omistajat ovat voineet solmia sopimukset suoraan kuljetusyritysten kanssa. LSJH:n mukaan lietettä päätyy huomattavia määriä muualle kuin jätehuoltomääräysten mukaiseen vastaanottoon tai oikein käsiteltynä peltolevitykseen, ja tähän on pohjannut jätehuoltolautakunnan päätös ottaa lietekuljetukset tiukempaan syyniin.
Kaarinan kaupunginhallituksessa kaupungininsinööri Risto Saaren selvityksessa katsottiin ettei ole voitu osoittaa, että keskitetty kilpailutus olisi nykyistä systeemiä parempi tai halvempi. Molemmat järjestelmät edellyttävät yhtäläisesti valvontaa. Kaarinassa epäillään myös LSJH:n esittämiä laskelmia luontoon valuvan lietteen määrästä vääriksi. Valitusta puoltaa kaarinalaisten mielestä sekin, että 16 asiasta lausunnon antaneesta kunnasta 14 vastusti keskitettyä järjestelmää. Vain Turku ja Raisio puolsivat.
Kaarinan hallitus ei ollut yksimielinen, vaan vihreät olisivat tyytyneet keskitettyyn kilpailutukseen. ”Kaarinassa on 1250 kiinteistöä, joissa on sako- tai umpijätekaivo. Pääosa niistä on tyhjennettävä jätehuoltomääräysten mukaisesti kerran vuodessa. Vuonna 2017 näistä tyhjennettiin 158. Tyhjentämättä jäi siten rekisterin mukaan 87,4% sako- ja umpikaivolietteistä. On ilmeistä, että osa ilmoittamattomista lietteistä kerätään, muttei keräämisestä ilmoiteta eikä lietteitä toimiteta viranomaisen hyväksymiin keräyspaikkoihin”, vihreät perustelivat.
He jäivät kannassaan yksin. Kokoomus ja keskiryhmät tahtoivat viedä lietekuljetusten kilpailutuksen oikeuteen. SDP ja vasemmisto äänestivät tyhjää. Päätös syntyi äänin 6–3, 3 tyhjää. Vihreät jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.
Paimion kaupunginhallituksessa tehtiin keskiviikkona sama linjaus, vaikka virkamiesten esitys oli, että kaupunki tyytyisi päätökseen. Paimiossa valituspäätös tehtiin kuuden hallituksen keskustalaisen, kokoomuslaisen ja yhden kristillisdemokraatin äänin. Hallituksen jäsenistä neljä, eli SDP, vasemmisto ja vihreät olisivat Paimiossakin tyytyneet jätehuoltolautakunnan päätökseen. Sauvossa valituspäätös tehtiin kunnanhallituksessa äänin 5-2 ja vähemmistöön jäivät SDP ja vasemmisto.