Marjaniemen leirikeskuksen kupeeseen tulossa kolme tonttia

0

Sauvon ja Paimion käytössä olevalle leiri- ja virkistysalueelle Marjaniemeen ollaan kaavoittamassa kolme pientalotonttia. Osaa kaava-alueesta on jatkossakin mahdollista käyttää retkeily- ja ulkoilualueena.
Kaavaluonnos tulee nähtäville ensi viikon alussa, ja siitä pyydetään lausuntoja mm. Paimion kaupungilta ja Ely-keskukselta.
Kaava-alueen pinta-ala on noin 5,5 hehtaaria. Pientalojen alue on noin 1,5 hehtaaria, venevalkama 0,1 hehtaaria sekä retkeily- ja ulkoilualue noin 3,9 hehtaaria.
Kaavassa on kolme uutta omarantaista vakituisen asunnon rakennuspaikkaa. Uusien rakennuspaikkojen edustalla olevan vesialueen käyttöönottaminen edellyttää rannan ruoppaamista. Nykyisin leirintä- ja virkistyskäytössä oleva nurmialue jää osittain rakentamattomaksi.
Kaavaluonnoksen laatineen konsulttiyrityksen mukaan kaavaratkaisussa on huomioitu rakentamisen sopeutuminen maisemaan, ja kaavasta ei aiheudu erityisen haitallisia vaikutuksia maisemarakenteen. Alueen rakentamaton osa on hoidettava luonnonvaraisena, ja rakennuspaikoilla on säilytettävä maiseman kannalta merkittävä puusto.
Tehdyn luontoselvityksen perusteella Marjaniemen tulevassa käytössä olisi konsultin mukaan hyvä huolehtia siitä, että maisemarakenne ei kovin merkittävästi muuttuisi nykyisestä. Tulevaisuudessakin alueella tulisi olla rantapuustoa ja pensaikkoa, puistomaista aluetta sekä ruovikkoja.
Alueen itäosaan jää jatkossakin rakentamatonta aluetta ja linnustolle sekä lepakoille tärkeää ruovikkoa.