Naisten työttömyys vähenee nopeammin kuin miesten – katso kuntakohtaiset työttömyysluvut Peimarista ja muualta

0
Naisten työttömyys vähenee Varsinais-Suomessa selvästi ripeämmin kuin miesten. Kuva: Marttiina Sairanen, Turun Sanomat.

Paimiossa oli lokakuussa 176 työtöntä työnhakijaa. Kaupungin työttömyysprosentti oli 3,4, kertoo tiistaina julkaistu Työllisyyskatsaus.

Paimiossa on jälleen Varsinais-Suomen matalin työttömyysaste. Ruskolla työttömyysaste oli 3,8 ja Laitilassa 3,9.

Kaupungin työttömyys laskee hyvää vauhtia, sillä vuosi sitten työttömiä työnhakijoita oli 86 henkilöä enemmän. Kuukaudessa luku on vähentynyt neljällä.

Myös Sauvossa työttömyys vähenee edelleen tasaisesti. Työttömiä oli lokakuussa 70, saman verran kuin syyskuussa. Vuoden takaisesta työttömien määrä on vähentynyt 20 hengellä. Sauvon työttömyysprosentti oli lokakuussa tasan 5.

 

NAISTEN TYÖTTÖMYYS vähenee maakunnassa selvästi ripeämmin kuin miesten. Työttömistä työnhakijoista oli lokakuussa naisia 8 800 ja miehiä 10 400. Miesten osuus työttömistä oli 54 prosenttia.
Vuotta aiemmasta työttömyys väheni naisten kohdalla 17 prosentilla ja miesten osalta 15 prosentilla. Lokakuun aikana työttömyys väheni 300:n naisen ja 300:n miehen kohdalla.

Paimiossa naisia oli työttömänä lokakuussa 80. Miesten luku taas oli 96.
Trendi on sama koko maassa. Syyskuusta miesten työttömyys nousi koko maassa 400:lla ja naisten laski 2 400:lla. Edellisvuoden lokakuuhun verrattuna miesten työttömyys laski 14 prosentilla ja naisten ­18 prosentilla.

Sauvossa naisia on muutama henkilö enemmän kuin miehiä työttömänä.

 

TYÖTTÖMIEN työnhakijoiden määrä väheni vuotta aiemmasta kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa, mutta kuntien väliset erot ovat isoja. Työttömyysprosentti on korkein Turussa (11,1 prosenttia) ja alin Paimiossa (3,4 prosenttia).
Työttömyysaste on koko maan tasoa alempi 24 varsinaissuomalaisessa kunnassa. Maan keskitasoa korkeampi se on vain Kustavissa, Salossa ja Turussa.
Alle 7 prosentin työttömyysaste on 23 kunnassa.

Varsinais-Suomessa oli työttömiä työnhakijoita lokakuussa 8,4 prosenttia työvoimasta.
Työttömien osuus on Varsinais-Suomessa hieman pienempi kuin koko maan vastaava (8,7 prosenttia).

 

VARSINAIS-SUOMEN työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa 19 100 työtöntä työnhakijaa. Lokakuun aikana työttömien määrä väheni 600 henkilöllä. Vuotta aiemmasta työttömien määrä väheni 16 prosentilla eli 3 600 henkilöllä.
Lokakuussa työttömien määrä väheni viime vuodesta kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Alenemisvauhdissa ei ollut paljon eroa. Salon seudulla työttömien määrä väheni ripeimmin, 21 prosentilla. Muissa seutukunnissa alenemistahti jäi noin 15 prosenttiin.
Vakka-Suomen seutukunnassa työttömyysaste (5,3 prosenttia) on maan kolmanneksi pienin. Myös Turunmaa (5,9 prosenttia) ja Loimaan seutu (6,4 prosenttia) ovat maan kymmenen parhaan joukossa.
Salon seutukunnassa (Somero ja Salo)  on Varsinais-Suomen suurin työttömyysprosentti, 9,7. Turun seudulla luku on 8,8.

 

NUORTEN TYÖTTÖMYYS vähenee vauhdilla seutukunnissa. Vähenemisvauhti on huippua Loimaan seudulla, 26 prosenttia vuodessa.
Muilla seuduilla tahti on yleisesti noin 10–15 prosentin luokkaa. Nuorten työttömyys väheni vuotta aiemmasta 20 kunnassa, kertoo Työllisyyskatsaus.
Lokakuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 2 300, mikä on 15 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Paimiossa alle 25-vuotiaita oli työttömänä alle 30.

Työttömyyden kasvu oli maakunnassa pitkään voimakkainta 25–34-vuotiaiden ryhmässä, mutta maaliskuussa 2016 tapahtunut käänne laskusuuntaan tässä ryhmässä jatkuu edelleen vahvana.
Työttömyys laskee hyvää vauhtia kaikilla koulutusasteilla. Työttömien määrä väheni vuotta aiemmasta perusasteella (18 prosenttia) ja keskiasteella (14 prosenttia). Vähintään maisterin tutkinnon suorittaneilla määrä supistui samaa tahtia, 14 prosenttia.

YLI 50-VUOTIAIDEN työttömyys väheni kaikilla seuduilla.
Pitkäaikaistyöttömyyskin alenee ripeästi alueen seutukunnissa. Vakka-Suomen ja Salon seuduilla vähenemisvauhti on kolmanneksen luokkaa vuotta aiemmasta, kun muilla seuduilla vauhti on vastaavasti neljänneksen luokkaa.

 

TE-PALVELUIDEN piirissä oli hieman enemmän työttömiä kuin vuotta aiemmin. Lokakuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 10 800 henkilöä, mikä on 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan palveluissa oli 4,8 prosenttia työvoimasta.
Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli lokakuun lopussa 29 900 eli 10 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin.
Lokakuun lopussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli kaikkiaan 43 600 työnhakijaa, mikä on 3 700 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.