Sauvon koulusuunnittelussa pitäydytään alakoulun tiloissa

0

Sauvon kunnanhallituksen tämänviikkoisessa kokouksessa käytiin periaatekeskustelua kouluremonttihankkeesta. Suunnittelun edetessä on nimittäin noussut esiin kysymys siitä, pyritäänkö rakennushankkeella korvaamaan ainoastaan alakoulun tilat uusilla, vai onko mahdollista tehdä muutosesityksiä myös yläkoulurakennuksen puolella.
Kunnanhallitus päätti, että asiassa edetään hankesuunnitelman mukaisesti. Hankesuunnitelma ei sisällä yläkoulun puolelle menemistä.
Yläkoulun tiloihin kajoamisessa olisi kunnanjohtaja Seppo Allénin mukaan ollut kysymys pääosin käsityötilojen uudelleenjärjestämisestä. Tekstiilikäsityön tilat olisi muutettu puukäsityön tilojen läheisyyteen, mutta siihen ei nyt siis mennä. Käsityötilojen uudelleenjärjestelyt olisivat aiheuttaneet kouluremontin kustannusarvioon noin 350 000 euron nousun.