Tuulivoimaa enemmän merelle?

0

Keskustan ja Kristillisdemokraattien maakuntavaltuustoryhmät tekivät tällä viikolla aloitteen tuulivoimavaihemaakuntakaavan täydentämisestä ja tarkistamisesta merialueiden osalta. Ryhmät esittävät, että tuulivoimavaihemaakuntakaavaan soveltuvat maakunnan merialueet otetaan uudelleentarkasteluun uuden tuulivoimakapasiteetin turvaamiseksi Varsinais-Suomeen.
Perusteluina ovat voimakkaasti alentuneet tuulivoiman tuotantokustannukset, maakunnan suurimman kaupungin Turun kunnianhimoiset tavoitteet hiilineutraaliudesta ja tarve luopua kivihiilestä.
Ympäristöministeriö Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston hyväksymän tuulivoimavaihemaakuntakaavan syyskuussa 2014. Kaavaan merkittyjä alueita on viimeksi tarkasteltu kuluvan vuosikymmenen alussa.
Keskustan maakuntavaltuustoryhmä korostaa, että merialueille rakennettavien tuulipuistojen meriteollisuutta työllistävä vaikutus on huomattava samoin kuin maailman merialueiden tuulimyllymarkkinoiden voimakas kasvu.