Työllisyyskokeilun päättyminen ei muuta tekemistä toimntakeskus Apilassa tulevana vuonna

0

Valtio lopettaa työllisyydenhoidon kuntakokeilut vuodenvaihteessa. Paimiossa kokeilu tuotti erityisen hyviä tuloksia, ja nyt toimintaa pyritään jatkamaan mahdollisimman vähin muutoksin.
Kun kokeilu alkoi puolitoista vuotta sitten, kaupungin ylläpitämän Toimintakeskus Apilan kuudesta työntekijästä kolme ryhtyi hoitamaan työvoimapalveluja ja TE-keskuksen virkailija siirtyi toimintakeskukseen osa-aikaisesti.
– Kokeilu antoi mahdollisuuden päästä vaikuttamaan koko työttömyysasteeseen, ja tuloksia alkoi tulla hyvin nopeasti, kaupungin työvoimapalveluiden päällikkö Johannes Joutsenlahti kertoo.
– Jo kolmen kuukauden kuluttua kokeilun aloittamisesta Paimiossa oli maakunnan alhaisin työttömyysprosentti, ja sen paikan olemme pitäneet.
Tosin ilman kokeiluakin Paimio on pärjännyt työllisyydenhoidossa hyvin. Esimerkiksi työmarkkinatuen kuntaosuutta eli ”sakkorahaa” Paimio on joutunut maksamaan varsin vähän jo vuosia.
Tämän vuoden tammi-heinäkuun aikanakin Paimion kuntaosuudet olivat Varsinais-Suomen pienimmät, 2,6 euroa asukasta kohden.
Joutsenlahti arvioi, ettei valtion lopettama kokeilu tuo suuria muutoksia Apilan toimintaan.
– Toimintakeskuksen työntekijöiltä päättyy TE-keskuksen virkavastuu, mutta saimme neuvoteltua, että TE-keskuksen virkailija voi jatkaa työtään täällä.
Toimintakeskus Apilan työllisyyttä edistävissä palveluissa on kuukausittain mukana noin 80 ihmistä. Heistä noin 20 on palkattuina ja noin 60 kuntouttavassa työtoiminnassa tai työkokeilussa, joissa kummassakin pyritään työharjoittelulla palauttamaan ihmisen työkyky ja helpottamaan siirtymistä vapaille työmarkkinoille.
– Täältä lähtee jatkuvasti väkeä vapaille markkinoille ja moni pitkäaikaistyötönkin on löytänyt työpaikan tätä kautta. Myös iäkkäämmille on järjestynyt työpaikkoja, sillä työnantajien asenteet ovat sen suhteen muuttuneet positiiviseen suuntaan, Joutsenlahti kertoo.
‒ Me olemme aktiivisesti yhteydessä yrityksiin ja pyrimme löytämään asiakkaillemme työpaikkoja. Ellei työpaikkaa löydy, me järjestämme työtä, vaikka jokin asiakkaamme työllistämisjakso olisikin päättymässä. Täältä ketään ei lähetetä tyhjän päälle.

Lue lisää 18.12.2018 lehdestä