Esperin Viljaskaan tehtiin Avin pyynnöstä ylimääräinen tarkastuskäynti tällä viikolla -resurssien puutetta ilmeni

0

PAIMIO/ Kylli Salo
Vanhustenhoidon puutteet ja yksityisten hoivayritysten valvonta ovat noussut viime päivinä valtakunnallisestikin ”tikun nokkaan”. Moitittavaa on löytynyt eniten Esperi Caren toiminnasta.
Hoivayritysten valvonta on moniportaista; on yritysten omavalvontaa, palveluntilaajien tekemää valvontaa, aluehallintaviraston valvontaa ja ylimpänä valvojana Valvira. Paimion kaupunki valvoo omalta osaltaan, palveluntilaajan ominaisuudessa, Esperi Caren Paimiossa sijaitsevaa Viljaska-hoivakotia.
Keskeinen osa valtakunnallista keskustelua on ollut hoivakotien hoitajamitoitus. Hoidon laatu kärsii, jos tekeviä käsiä ei ole riittävästi.
Paimion kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen teki Viljaskaan tarkastuskäynnin keskiviikkona tällä viikolla, ja yksikön resursseissa oli huomauttamista.
– Valviran antamassa toimintaluvassa Viljaskan hoitohenkilöstömitoitukseksi määriteltiin 0,53 hoitajaa asukasta kohti. Kun kävin marraskuussa valvontakäynnillä yksikössä, niin ajalla 3.9. – 4.11. hoitohenkilöstöä oli ollut riittävästi. Tämän viikon käynnillä ilmeni, että resursseissa on tällä hetkellä hieman vajetta ja korjattavaa, ja olen sen antanut jo yksikön esimiehelle tiedoksi. Hoitohenkilöstöresurssia kuluu liikaa tuki- ja muiden tehtävien hoitamiseen, mikä on pois välittömästä hoitotyöstä, Pöyhönen kertoo.
Tarkastuskäynti oli ylimääräinen ja se tehtiin siksi että Pöyhönen sai tarkastuspyynnön Lounais-Suomen aluehallintovirastolta. Yhteydenotto oli siis tehty suoraan aluehallintovirastoon, ja tarkastuspyyntö koski mm. henkilöstön määrää ja tehtäviä sekä asukkaiden viriketoimintaa.
Valvontakäynnillä käsiteltiin Pöyhösen mukaan mm. henkilöstön määrää ja tehtäviä, tukipalveluiden toteuttamista, asukkaiden viriketoimintaa ja ulkoilua, palautteita, saattohoitoa, kirjaamista ja toimintakyvyn mittaamista.

Lue lisää 1.2.2019 lehdestä