Huomio liikennejärjestelyihin

0

Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja siihen sopeutuminen tulisi huomioida paremmin uusittavassa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa, linjaa maakuntahallitus. Osaavaa työvoimaa kaivataan ja Varsinais-Suomi halutaan kytkeä entistä paremmin eteläiseen Suomeen liikenneyhteyksiä kehittämällä.
Myös elinkeinoelämän kuljetustarpeisiin vastaaminen sekä kestävän liikkumisen edistäminen ovat edelleen tärkeitä tavoitteita. Lisäksi junaliikenteen kilpailun vapautuminen ja sen luomat uudet mahdollisuudet tulisi huomioida.
Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista on parhaiten edistynyt elinkeinoelämän ja satamien kuljetuksia sujuvoittavien hankkeiden toteutus, heikemmin taas henkilöautoilun vähentyminen. Valtakunnallisen ja Turun seudun henkilöliikennetutkimuksen 2016 mukaan henkilöauton osuus maakunnan ja Turun seudun asukkaiden matkoista on pikemminkin kasvanut vuoteen 2008 verraten.
Lähivuosien kärkitoimenpiteet ovat tunnin juna, E18 Turun kehätien kehittäminen, kaupunkiseutujen kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittäminen sekä paikallisjunaliikenteen aloittaminen. Muita ovat esimerkiksi valtatie 8, 9 sekä Toijalan radan kehittäminen, Paraistenväylän, Salon itäisen ohikulkutien ja saaristoliikenteen kehittäminen sekä kevyen liikenteen kehittäminen saaristossa.