Kehätien ykkösvaihe käynnistyy- kakkosvaiheen aikataulu vahvistuu myöhemmin.

0

Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan alueelle sijoittava Turun kehätien parantamishanke E18 Kausela-Kirismäki käynnistyi valmistelevilla maastotöillä vuoden 2019 alussa. Varsinaiset tienrakennustyöt alkavat maaliskuussa ja valmistuvat vuonna 2021.
Vuosille 2019-2021 ajoittuvan ykkösvaiheen kustannusarvio on 44 miljoonaa euroa. Kehätien parantamisen tavoitteena on korjata puutteita tien liikenneturvallisuudessa, laatutasossa ja liikenteen sujuvuudessa sekä tukea Turun kaupunkiseudun kasvuedellytyksiä.
Hankkeen toteuttamisen ensimmäisessä vaiheessa Pukkilan ja Kirismäen välinen kehätien osuus rakennetaan nelikaistaiseksi. Tasoliittymät poistetaan välillä Kausela-Kirismäki rakentamalla Pukkilan eritasoliittymä ja Sippaan risteyssilta sekä parantamalla Kirismäen eritasoliittymää.
Lisäksi kehätien rinnalle rakennetaan rinnakkaisteiden ja kevyen liikenteen verkosto.
Myös melunsuojausta kohennetaan parannettavien kohteiden kohdalla.
Hankkeen toisessa vaiheessa keskitytään Kausela-Pukkila -tieosuudelle. Toisen vaiheen rahoitus ja toteutusaikataulu vahvistuvat myöhemmin. Myös kakkosvaiheen kustannusarvio on noin 40 miljoonaa euroa.