Rekat ja yhdistelmät pitenevät

0

Viime viikolla hyväksytty kuorma-autokaluston enimmäismittoja koskevan asetuksen muutos mahdollistaa aiempaa pidempien ajoneuvoyhdistelmien käyttöönoton. Muutosten on arvioitu vähentävän kuorma-autoliikenteen polttoaineenkulutusta, päästöjä ja henkilöstökuluja, koska kaluston kuormatila voidaan uusilla mitoilla hyödyntää aiempaa paremmin. Mittojen kasvattamisesta on merkittävää hyötyä erityisesti merikonttien kuljetuksessa, kappaletavaraliikenteessä sekä elintarvikekuljetuksissa. Muutokset astuvat voimaan viikon päästä maanantaina.
Yhdistelmien suurin sallittu pituus kasvaa uudistuksen myötä nykyisestä 25,25 metristä 34,50 metriin ja auton maksimipituus 12 metristä 13 metriin. Suurin kuormatilan pituus kasvaa 21,42 metristä 29,24 metriin.
Ministeriö on myös selvittänyt mahdollisuutta nostaa kuorma-autojen enimmäismassoja, mutta se edellyttäisi merkittäviä parannuksia tieverkolla. Siltojen kantavuus sekä tie- ja katurakenteiden kestävyys edellyttäisi niin mittavia investointeja, että liikenne- ja viestintäministeriö ei salli nykyisen korkeimman yhdistelmämassan – 76 tonnia – korottamista.