Savua harvoin aivan ilman tulta

0

PÄÄKIRJOITUS
Arvostelu Paimiossa toimivan Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen toimintaa kohtaan räjähti silmille torstaina, kun Yle julkisti uutisen kaltoinkohteluepäilyistä. Uutisesta käy ilmi, että KTO:n Paimion lasten ja nuorten neuropsykiatrisessa yksikössä hoidettujen lasten ja nuorten kohtelu on nostattanut vanhempia takajaloilleen. Yhdestä tapauksesta on tehty rikosilmoitus. Kovaa kritiikkiä toiminnasta esittävät myös useat laitoksessa työskennelleet.
On selvää, että tapahtumia ja hoitotoimien asianmukaisuutta on tarkasteltava muuten kuin laitoksen sisäisesti. Jo epäily siitä, että kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksessa kohdellaan kovakouraisesti lapsi- ja nuorisopotilaita, on rankka ja riittävä syy perusteelliseen ulkopuoliseen tutkintaan. Hyvä, että se on tiedostettu myös hallinnossa.
Tuki- ja osaamiskeskustoiminta sai tästä pahan tahran, ja valitettavasti siinä samalla monet laitoksessa tälläkin hetkellä työskentelevät hoitotyön tekijät. Nykyinen lastensuojelulaki kun on varsin jyrkkä siltä osin, että kuka tahansa, joka havaitsee lapsen kaltoinkohtelua, on velvollinen siitä raportoimaan. Erityisen velvoittava ilmoitusvelvollisuus on terveydenhuollon ammattilaisilla.
Surullista on, että tämä esiin noussut epäilys on tietyllä tavalla ikävää jatkoa hoitoalan monien ikävien uutisten ketjuun. Sosiaali- ja terveydenhuollosta kantautuu kaikenlaisia epäilyjä hoidon tasosta, hoitajien toimista tai vaikkapa hoitajamitoituksista. Osassa niistä voi olla kyse ihmisten odotusten ja todellisuuden ristiriidasta ja näkökulmista, mutta jos viestissä alkaa olla yhteneviä piirteitä, se todellakin antaa syytä pohdintaan.
Esimerkiksi kritiikki, jota ammatillisen koulutuksen tasoon yhä enenevästi kohdistuu, koskee varmasti osaltaan myös sosiaali- ja terveysalaa. Voiko olla mahdollista, että koulutus ei anna riittäviä valmiuksia ja taitoja toimia alalla sen edellyttämällä tavalla? Onko mahdollista, että työhön päätyy myös heitä, joiden ei pitäisi alalla toimia? Jos Paimiossa esiin nousseet ongelmat todentuvat, se todellakin voi olla iso kolhu myös koulutuksen tasoa kohtaan.
Nyt esiin nousseiden KTO:n neuropsykiatrisen lasten ja nuorten yksikön toimintaan kohdistuvien syytösten taustalla on paitsi vanhempia Ylen uutisoinnin mukaan entisiä työntekijöitä. Yrityksistä huolimatta emme saaneet pääluottamusmieheltä maanantaina kommenttia työyhteisöön kohdistuviin syytöksiin. Se kieltämättä jättää ilmaan muutaman kysymyksen. Sauhun takana on aina jotain sytykkeitä.
Tutkinnan jälkeen selviävät mahdolliset seuraamukset. Se on selvää, että korjattavaa on ainakin yhteistyössä, jota hoidettavan ja hänen läheistensä sekä hoitoa toteuttavien työntekijöiden kesken tehdään.
Taina Tukia
taina.tukia@kunnallislehti.fi