Vierasta kieltä jatkossa jo ekaluokkalaisille

0
Paimiossa A1-kieli on englanti.

 

Perusopetuksessa ensimmäisen vieraan kielen opiskelu varhentuu koko maassa niin että ensimmäisen vieraan kielen (A1-kieli) opiskelu alkaa jatkossa viimeistään perusopetuksen ensimmäisen vuosiluokan kevätlukukaudella. Muutos tulee voimaan vuoden 2020 alusta.
Paimion koulutuslautakunta antoi jatkovalmisteluun tarvittavat linjaukset siitä, millä tavalla tämä toteutetaan Paimiossa. Koulutuslautakunnan linjauksen mukaan lukuvuodesta 2019-2020 alkaen A1-kielen opetusta järjestetään ekaluokkalaisille kevätlukukaudella yksi viikkotunti ja kakkosluokkalaisille yksi viikkotunti syyslukukaudella sekä kaksi viikkotuntia kevätlukukaudella.
A1-kielenä tarjotaan Paimiossa englannin kieltä.