Juurikkaan viljelyyn lisää kannustetta

0

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK sekä Suomen ainoa sokerijuurikkaan jalostaja Sucros Oy ovat päässeet sopimukseen sokerijuurikkaan viljelyehdoista tälle vuodelle. Sucros ottaa käyttöön niin sanotun hallinnollisen listinnän, joka on ollut viljelijöiden tavoitteena jo aiemmin. Lisäksi Sucros parantaa juurikaslogistiikan ja kuljetuskorvauksien ehtoja.
Sokerijuurikkaan viljelyalat sietäisivät lisääntyä. Sucroksen tavoitteena on, että Säkylän sokeritehtaan valkosokerituotanto saadaan nostettua sataan miljoonaan kiloon. Nykyisessä toimialasopimuksessa MTK ja Sucros ovat sopineet viljelijöille maksettavasta 2,5 euron lisähinnasta tonnilta, jos sokeritehtaan kapasiteetti nousee tavoitellulle tasolle.
MTK:n ja tehtaan neuvotteluissa nähtiin, että nykyinen noin 11000 hehtaarin viljelyala voisi kasvaa noin 3000 hehtaarilla.
Uusissa sopimusehdoissa otetaan käyttöön niin sanottu hallinnollinen listintä, joka tarkoittaa, että juurikkaan kannan vähentämä osuus sadosta on valmiiksi sovittu 3,6 prosenttiin. Samankaltainen käytäntö on viime vuosina otettu käyttöön muun muassa Saksassa. Ruotsissa vastaava menettely on ollut jo pidempään käytössä.
Uusi sopimus myös palauttaa kaukoalueiden rahdin omavastuurajan takaisin 145 kilometrin etäisyydelle tehtaasta ja parantaa juurikasrahdin logistiikkaa. Omakuljettajan ei tietyin ehdoin tarvitse puhdistaa juurikkaita. Tämän toivotaan tuovan erityisesti lähialueiden viljelijöitä takaisin juurikkaan viljelyn piiriin.