Pro Parantola-ryhmä vetoaa että metsät säästyisivät

0

Pro Paimion Parantola -ryhmä vetoaa julkisesti sairaanhoitopiiriin, Paimion kaupunkiin ja muihin tahoihin, jotta parantolan ympäristön metsät siirrettäisiin takaisin sairaanhoitopiirille tai parantolan tulevaisuuden varmistaville säätiöille.
Vetoomuksessa todetaan, että parantola on kansallisaarre, ja sitä ympäröivät männiköt erottamaton osa kokonaisuutta. Parantolan ”terveysmetsien” aineetonta arvoa ei voi mitata, mutta metsien käytännön tulevaisuuden voi vetoomuksen tekijöiden mukaan ratkaista hyvällä tahdolla ja osapuolia tyydyttävällä sopimusmenettelyllä.
Sairaanhoitopiirin myytyä metsiä parantolan läheltä, uusi omistaja halusi pian metsähakkuita. Paimion kaupungin viime syksynä maanomistajalle myöntämästä maisematyöluvasta on valitettu hallinto-oikeuteen.
Pro Paimion Parantola osoitti vetoomuksensa nimellä mainiten ”ylimmälle valtiovallalle, ympäristöä ja kulttuuriperintöä vaaliville viranomaisille, parantolan tulevaisuuden turvaamiseen sitoutuneille säätiöille ja tahoille, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille, Paimion kaupungille sekä parantolan metsien uudelle omistajalle”.
Parantolan ympäristön metsiä käsiteltiin tällä viikolla myös Paimion ympäristölautakunnassa. Lautakunnan puheenjohtaja Pasi Ristilä oli saamiensa yhteydenottojen vuoksi pyytänyt virkamiehiä selvittämään, onko hakkuita tehty alueella, jonka maisematyölupapäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Ympäristölautakunta päätyi sille kannalle, että maanomistajan käynnistämät hakkuut on tehty maisematyölupaa edellyttävän alueen ulkopuolella.