Paimio ja Sauvo kokeilussa – kakkatikulla suolistosyöpä selville

0

Paimio ja Sauvo osallistuvat tänä vuonna alkavaan suolistosyövän seulontaan ainoina Varsinais-Suomen kuntina. Seulontaohjelma on kunnille vapaaehtoinen, ja siihen osallistuu lisäksi kuusi muualla Suomessa sijaitsevaa kaupunkia tai kuntaa.
Pilottikunnissa 60-66 -vuotiaat naiset ja miehet saavat kotona tehtävän seulontatestin postitse. Ensimmäisenä suolistosyövän seulontatestin saavat kotiinsa 60-, 62-, 64- ja 66 -vuotiaat miehet ja naiset. Kun ohjelma on saavuttanut koko laajuutensa, kaikki 60-74-vuotiaat kutsutaan seulontaan kahden vuoden välein.
Seulontanäyte otetaan itse kirjeen mukana tulevan seulontatestin avulla. Testi tehdään vessakäynnin yhteydessä sivelemällä testitikkua ulosteessa. Tämän jälkeen testitikku suljetaan putkiloon ja putkilo tikkuineen lähetetään laboratorioon.