Paimion kaupungin työntekijöistä joka toinen tulee Paimion ulkopuolelta

0

Peräti puolet Paimion kaupungin työntekijöistä asuu muualla kuin Paimiossa. Kyseinen seikka käy ilmi Paimion kaupungin vuoden 2018 henkilöstöraportista.
Vuoden 2018 päättyessä Paimion kaupungin henkilöstöstä oli paimiolaisia 50 prosenttia, turkulaisia 15 prosenttia ja kaarinalaisia 11 prosenttia. Loput 24 prosenttia olivat muiden lähiseudulla sijaitsevien kaupunkien ja kuntien asukkaita.
Kuntasektorille tyypilliseen tapaan Paimion kaupungin henkilökunnasta suurin osa – 79 prosenttia – on naisia. Miesten osuus vakinaisesta henkilökunnasta on siis vain 21 prosenttia.
Osuudet ovat pysyneet Paimiossa melko pitkään samoina, joten henkilöstön sukupuolijakaumassa ei ole havaittavissa merkittäviä muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna.
Kuntatyönantajien tilastot kertovat, että valtakunnallisestikin kuntien koko henkilöstöstä on naisia noin neljä viidesosaa.