Sauvolle siedettävä tilinpäätös viime vuodelta

0

Sauvon kunnan vuoden 2018 tilinpäätös on valmistunut lukujen osalta. Kuntakonsernin tiedot eivät kuitenkaan ole vielä käytettävissä.
Tilinpäätöksen tuloslaskelma viime vuodelta kertoo, että Sauvon kunnan tulos tilikaudelta 2018 on miinusmerkkinen ja jää yhteensä 158 369 euroa alijäämäiseksi.
Vuosikate pysyy plussalla 229 373 euron verran.
Vuoden 2018 toimintakate oli Sauvossa 15 785 085 euroa.
Verotuloja kertyi Sauvossa viime vuonna 11,46 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia 4,50 miljoonaa euroa.
Verotulot ja valtionosuudet olivat vuonna 2018 yhteensä 129 619 euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna.
Sauvon kunnan tilinpäätös kokonaisuudessaan käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa 8. huhtikuuta 2019.