Sauvon virastolla käy ovi tiuhaan

0

Sauvon kunnan perusturvajohtajaksi viime vuoden lopulla valittu Harald Holmström irtisanoutui koeajalla ja siirtyi Kemiönsaarelle vastaavaan tehtävään viransijaisuuteen. Hallintojohtajana toiminut Anne Muurinen niin ikään on irtisanoutunut ja siirtynyt muihin tehtäviin. Nyt Sauvon kunnan hallintojohtajan tehtävää hoitaa heinäkuulle asti äskettäin eläköitynyt entinen sosiaalijohtaja Leena Pesu. Perusturvajohtajan tehtäviä puolestaan hoitaa kuluvan vuoden loppuun asti sosiaalityöntekijä VTM Ville Lahtivuori, jolla on työhön soveltuva pätevyys.
Sauvon kunnanhallituksessa puitiin maanantaina myös koulutoimen tehtäväjärjestelyjä, jotka ovat avoinna, koska Paimio on irtisanonut sivistystoimen johtamissopimuksen päättymään heinäkuun lopussa. Sauvon koulun rehtorin virkaakin hoidetaan siihen asti sijaisvoimin.
Kunnanhallituksessa käytiin maanantaina periaatekeskustelu johtamisjärjestelmästä ja päätettiin, että FCG Konsultointi Oy tekee kunnalle henkilöstörakenneselvityksen, jossa tarkastellaan myös tehtävänkuvia ja osaamistarpeita. Selvitys tehdään syyskuun loppuun mennessä ja sen hinta on 17 000 euroa.
Paitsi hallintoon ja henkilöstöön liittyvät järjestelyt, Sauvoa haastavat myös monet muut toimintaympäristön epävarmuustekijät. Väestönkehitykseen ja kuntalaisten ikärakenteeseen liittyvät seikat kasvattavat vaateita palvelutuotannossa.
Sauvon väkiluku on kääntynyt loivaan laskuun ja mittavan koulurakentamisen yhteydessä tehdyt ennusteet osoittavat, että oppilasmäärät ovat jopa tuntuvasti laskevia. Kun viime syksynä 6-15-vuotiaita oli 364, niin 2024 luku on jo lähempänä kolmeasataa.