Turun kehätien parannustöihin täysi vauhti päälle – aloituspaalu Pukkilaan tänään

0
Pääjohtaja Kari Wihlman ja kansanedustaja, maakuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva.

E18 Turun kehätien 1. vaiheen parannustyöt ovat käynnistyneet Kausela–Kirismäki -tieosuudella paalutustöillä. Hankkeen virallisen ”aloituspaalun” löivät Kaarinan Pukkilassa Väylän pääjohtaja Kari Wihlman ja Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva.

Turun kehätien parannustyöt käynnistyvät Kirismäki-Pukkila -välillä. Kirismäen eritasoliittymän louhintatyöt alkavat viikolla 14, jolloin valtatie 1:n liikenne joudutaan hetkittäin pysäyttämään räjäytyksen ajaksi.

Parannustyöt tuovat mukanaan poikkeusjärjestelyjä ja alennettuja nopeuksia. Kehätiellä liikkuu jatkossa myös työkoneita. Tienkäyttäjiltä vaaditaankin nyt tarkkaavaisuutta, malttia ja kärsivällisyyttä. Alennetut nopeudet ovat sekä tiellä liikkujien että tienrakentajien turvana, muistuttaa Väylän projektipäällikkö Juha Sillanpää.

Kehätien parantamishankkeen rahoitus saatiin vuosien 2016–2019 ns. korjausvelkaohjelmasta.

– Lisärahoitus on kohdistettu väylien korjausvelan kuromisen ohella työmatkaliikenteen ja elinkeinoelämän kuljetusten pullonkaulojen purkamiseen. Vilkas Turun kehätie on merkittävä liikenneväylä ja hanke tukee kaupunkiseudun kasvun lisäksi liikenteen sujuvuutta koko Lounais-Suomessa, Väylän pääjohtaja Kari Wihlman totesi.

Ilkka Kanerva muistutti omassa puheessaan, että kehätien parantaminen on kuulunut Varsinais-Suomen liikenteellisiin kärkihankkeisiin jo 1990-luvun lopulta lähtien. Nyt tuo pitkä odotus on päättynyt ja koko eteläisen Suomen logistiikalle tärkeä väylä saadaan turvallisemmaksi ja kasvavia liikennemääriä vastaavalle tasolle. Samalla avautuu aivan uusia mahdollisuuksia myös tienvarsialueiden ja koko Turun seudun kehittämiseen.

– Turun kehätien parantaminen on Varsinais-Suomen tärkein tiehanke. Liikennemäärältään nopeimmin kasvava, erittäin tärkeä elinkeinoelämän yhteys on saatettava tarpeita vastaavaan kuntoon. Vaalien jälkeen uudelta hallitukselta on viipymättä saatava päätös tieyhteyden kakkosvaiheen toimenpiteiden toteuttamisesta, totesi Kanerva.

Hankkeesta saa lisätietoja verkkosivuilta www.vayla.fi/turunkehatie sekä Facebookissa www.facebook.com/E18Turunkehatie/