Hoivakotien toiminta nousi alkuvuonna laajasti julkisuuten. Keskustelun seurauksena yhteydenotot aluehallintovirastoon ovat moninkertaistuneet aiempaan verrattuna. Myös aluehallintovirastoille tulevien kanteluiden ja epäkohtailmoitusten määrä on kasvanut. Vanhustenhuoltoa koskevien epäkohtailmoitusten määrä on kasvanut alkuvuoden aikana 134 prosenttia verrattuna vuoden 2018 tammi-helmikuussa vireille tulleisiin epäkohtailmoituksiin. Kanteluiden määrä on puolestaan kasvanut 146 prosenttia vuoden 2018 ensimmäisiin kuukausiin verrattuna.

Kunnallislehden aluehallintovirastolta saamien tietojen mukaan Paimiossa, Kaarinassa ja Sauvossa vuonna 2019 vanhusten hoivapalvelujen osalta vireille tulleet valvonta-asiat koskevat Mehiläisen Mainiokotia Kaarinassa, Madastra Oy:n Wanhustentalo Kotikumpua Piikkiössä, Sauvon palvelukeskusta sekä Esperi Hoivakoti Viljaskaa Paimiossa.
Aluehallintoviraston mukaan Mainiokoti Katariinan, Wanhustentalo Kotikummun sekä Esperi Viljaskan tämän vuoden valvonta-asiat koskevat ainakin henkilöstön riittävyyttä. Sauvon palvelukeskuksen osalta asia koskee epäilyä alalle kouluttamattoman henkilöstön käytöstä hoitotyössä. Kaikkien edellä mainittujen asioiden käsittely on tällä hetkellä vielä kesken.
Vammaisten ja kehitysvammaisten hoivapalvelujen osalta vuonna 2019 vireille on tullut yksi kantelu Paimiosta KTO kehitysvammalan tuki- ja osaamiskeskus, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toiminnasta. Valvonta liittyy toiminnan asianmukaisuuden ja lainmukaisuuden varmistamiseen.

Lue lisää 22.3.2019 lehdestä