Lisätyövoimaa Sauvon palvelukeskuksen viikonloppuiltoihin

0

Sauvon palvelukeskukseen esitetään uutta lähihoitajan osa-aikaista tointa. Hoitajamäärän 0,5 lisäys mahdollistaisi sen, että viikonloppuiltaisin hoitajien määrä Hilma- ja Helmi-osastoilla olisi sama kuin muinakin viikonpäivinä. Vieretysten sijaitsevissa Hilmassa ja Helmessä on kummassakin nykyisin lauantai- ja sunnuntai-iltaisin hoitajia 1,5, eli yhteensä kolme, kun muina iltoina heitä on neljä.
Palvelukeskus tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa niille sauvolaisille ikäihmisille, joiden toimintakyky on alentunut niin ettei kotona asuminen enää onnistu tehostetun kotihoidon turvin. Hoitoisuusaste palvelukeskuksessa on siis korkea, ja sitä nostavat lyhytaikaista hoitoa tarvitsevat kuntoutusasiakkaat, esimerkiksi lonkkamurtuma-asiakkaat.
Sosiaali- ja terveyslautakunta on katsonut hoitajalisäyksen tarpeelliseksi. Kunnanhallitus päätti esittää -valtuustolle 16 000 euron lisämäärärahaa kuluvan vuoden talousarvioon 50 % hoitajan palkkaamista varten.